Home -

Energetische Bescherming

Hooggevoelige mensen hebben vaak een aura wat veel groter is dan die van niet-hooggevoelige mensen. Hun veld kan tientallen meters groter zijn. Zij nemen meer waar vanuit hun aura, dan vanuit hun fysieke lichaam. Daardoor kunnen ze anderen goed waarnemen, maar hebben ze minder contact met hun eigen lichaam. Ze aarden daardoor slecht, hebben minder contact met wat ze zelf voelen en willen. Doordat ze de ander zo goed aanvoelen, zijn ze zich vaak veel te veel gaan aanpassen aan de verwachtingen van anderen. Wie zo leeft, loopt eerder energetisch leeg: je vitale levensenergie vloeit weg naar anderen. Ook vervuil je eerder: je neemt negatieve energie (emoties en pijn) van anderen op. Dit gaat ten koste van de vitaliteit en levensvreugde. Je voelt je daardoor vaak rot, leeg of doodmoe. Hooggevoelige mensen zien er vaak tegenop om in een groep te functioneren, juist omdat ze zoveel energie van anderen oppakken.

Je kan leren om de opgedane vervuiling weer los te laten en om je energie huishouding beter te gaan beheren.
En daarnaast kan je de emotionele oorzaak achterhalen waarom je emoties van anderen overneemt  of waarom je jezelf leeg geeft.

Een belangrijke oorzaak van een te groot aura is verbonden met de seksuele poorten. Als een mens niet voldoende in staat is opdringerige seksuele energie af te weren, kan er veel seksuele energie binnen komen die niet gewenst is. Dat leidt tot een vlucht uit het lichaam, met een groter aura als gevolg.